Ερευνητικές Εργασίες - E.U.P.R.Bs

Το πρόγραμμα Chain Reaction προτρέπει τους μαθητές να αναλάβουν ρόλους ερευνητών-επιστημόνων, παρέχοντάς τους αρχικό υλικό αλλά και συμπληρωματικό υλικό για την πραγματοποίηση μικρών ερευνών. Οπως θα δείτε παρακάτω, το υλικό αυτό είναι διαθεματικό και παρέχει τη δυνατότητα στους καθηγητές-μέντορες να εφαρμόσουν το μοντέλο της διερευνητικής μάθησης σε μικρές ή μεγάλες ομάδες μαθητών. Η διαδικασία αυτή αναπτύσσει τον επιστημονικό γραμματισμό των συμμετεχόντων και προωθεί την καλλιέργεια ποικιλίας δεξιοτήτων τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη της συμμετοχικής έρευνας, η κατανόηση και αντιμετώπιση σύγχρονων διαθεματικών προβλημάτων και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας στο κοινό.

 

 

Πράσινο Φως Αόρατα άρα και Ασφαλή
Πράσινο φως Αόρατα άρα ασφαλή
πηγές πηγές
Φυτά στο Διάστημα Τροφή στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο
Φυτά στο διάστημα Τροφή στον Αναπτυσσόμένο κόσμο
πηγές πηγές
Πράσινη Θέρμανση Τρύπα του όζοντος
Πράσινη Θέρμανση Τρύπα του όζοντος
πηγές Παράρτημα 1 και πηγές