Σχολικές Εργασίες και Παρουσιάσεις

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2015- 2016.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2015-2016 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε τρία Γυμνάσια και δύο Λύκεια σε δύο νομούς της Κρήτης (Ρεθύμνου - Χανίων).

Γυμνάσιο Βουκολιών

Γενικό Λύκειο Σούδας

Μουσικό Σχολείο Χανίων

3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε τρία Γυμνάσια και δύο Λύκεια σε τρεις νομούς της Κρήτης (Ηρακλείου - Ρεθύμνου - Χανίων).

Crete Map Schools 2014 - 2015

Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Γυμνάσιο Ατσιπόπουλου

3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

 


 

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε δύο Γυμνάσια και τρία Λύκεια σε δύο νομούς της Κρήτης (Ηρακλείου - Χανίων).

Crete Schools Map 2013 - 2014

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας Χανίων

Γυμνάσιο Αλικιανού

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Γενικό Λύκειο Γαζίου

Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Παρουσιάσεις PowerPoint από τα παραπάνω σχολεία που παρουσιάστηκαν στο 1o συνέδριο Chain Reaction