Συνέδρια

 

 Μεγάλη σημασίας για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Chain Reaction είναι ο ρόλος των συνεδρίων ως μια πραγματική γιορτή του έργου και των επιτευγμάτων των μαθητών μέσω της παρουσίασης των ερευνητικών προσπαθειών που έχουν καταβάλει.

Κάθε χρόνο υλοποίησης του προγράμματος (2014-2016) προβλέπεται η διοργάνωση ενός Τοπικού Μαθητικού Συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα συνέδρια αυτά διεξάγονται σε ευχάριστο κλίμα γιορτής όπου οι συμμετέχοντες μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε κοινό που αποτελείται από μαθητές, εν ενεργεία επιστήμονες και ερευνητές, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητικές παρουσιάσεις περιγράφουν λεπτομερώς τις διαδικασίες έρευνας και τα ευρήματα των μαθητών με ένα δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο. Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου έχει επιλεγεί μια νικήτρια ομάδα με βάση κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προέκυψαν από προτάσεις των ίδιων των μαθητών. 

Η νικήτρια ομάδα ταξιδεύει με τον/την καθηγητή-τριά της για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Συνέδριο «Express Yourself» που διοργανώνεται κάθε χρόνο (Sheffield UK, 13-14 Μαΐου 2014 - Heidelberg Germany, 11-12 Μαΐου 2015Plovdiv Bulgaria, 9-10 Μαΐου 2016)

Τα συνέδρια αυτά, τοπικά και διεθνή, επιτρέπουν στους συντελεστές του προγράμματος να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για τη διάδοση των ορθών πρακτικών διερευνητικής μάθησης (IBSE), την οικοδόμηση στέρεων δικτύων συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με την επιστημονική κοινότητα.

 

Chain Reaction Conference UOC 2016

Chain Reaction Conference UOC 2015

Chain Reaction Conference UOC 2014