Δράσεις

Ημερίδες Παρουσίασης τους Προγράμματος και Εισαγωγικά σεμινάρια

 

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς διοργανώνονται από την τεχνική Επιτροπή του Chain Reaction ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Κρήτης με θέμα «Φυσικές Επιστήμες και Διερευνητική μάθηση – Ιδέες και υλικό για το μάθημα ερευνητικής εργασίας (Project)». Οι ημερίδες αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την παρουσίαση των στόχων του Προγράμματος Chain Reaction στους καθηγητές φυσικών επιστημών. Παράλληλα παρουσιάζεται και υλικό στην Ελληνική γλώσσα για την υλοποίηση διαθεματικών προσεγγίσεων και ερευνητικών εργασιών στα σχολεία. Η ημερίδες ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή των καθηγητών σε βιωματικό εργαστήριο στο οποίο έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες και να παράγουν βασιζόμενοι στη διερευνητική μέθοδο ένα διδακτικό σενάριο ανάλογο με αυτά που προτείνονται από το πρόγραμμα.

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο, Τμήμα Χημείας Παν/μιο Κρήτης

 

 

 


 

Ενημέρωση και Εκπαίδευση καθηγητών

 

Η ενημέρωση των καθηγητών που υλοποιούν το πρόγραμμα συνεχίζεται μετά την αρχική ενημερωτική ημερίδα με την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ειδικά διαμορφωμένου γι’ αυτούς. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται από την Τεχνική  Επιτροπή (ΤΕ) o σκοπός και οι στόχοι του έργου, καθώς και οι απαιτήσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά την υλοποίησή του στα σχολεία. Στους καθηγητές παρέχεται υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.

Γίνεται συζήτηση για το πώς να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη των μαθητών (έξι καπέλα σκέψης) και πώς να προωθούν την προσέγγιση του θέματος με τη διερευνητική μέθοδο. Ανακαλύπτουν τη «σημασία του λάθους» στην επιστημονική έρευνα παίζοντας ένα παιχνίδι με κάρτες, αλλά και τη σημασία της εποικοδομητικής κριτικής και της παροχής ανατροφοδότησης μεταξύ των μαθητών. Τέλος παρακολουθούν ένα μάθημα για την επιστημονική μέθοδο και συμμετέχουν σε ένα παράδειγμα διδασκαλίας των εξαρτημένων/ανεξάρτητων μεταβλητών. Τέλος οι καθηγητές καλούνται να παρακολουθήσουν το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα «Διδακτικές Προσεγγίσεις Διερευνητικής Μάθησης»

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στον σύνδεσμο θα βρείτε υλικό για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να ενημερωθείτε για το γενικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της διερευνητικής μάθησης, αξιολογώντας την εμπειρία και την εφαρμογή της από άλλους διδάσκοντες που υλοποίησαν μικρές ερευνητικές εργασίες -πρότζεκτ μέσα στην τάξη. Θα έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε υπάρχοντα διδακτικά σενάρια ή να σχεδιάσετε και να συνθέσετε δικά τους για τη διδασκαλία φυσικών επιστημών.

Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο ως “Ανοικτό Ακαδημαικό μάθημα” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει διακριθεί από το Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων. Διαμορφώθηκε από τον καθ. Νικόλαο Χανιωτάκη, την κ Καλλια Κατσαμποξακη-Hodgetts και την κ. Μαρία Φουσκάκη (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο Τμήμα Χημείας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education» 2013-2016.

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, Ηράκλειο, Τμήμα Χημείας Παν/μιο Κρήτης

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013, Χανιά, 4ο Γενικό Λύκειο

 


 

Επίσκεψη Επιστημόνων στα Σχολεία

 

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται επισκέψεις ερευνητών-επιστημόνων (Role Models) στα σχολεία. Κατά τις επισκέψεις αυτές παρουσιάζεται ένα επιστημονικό θέμα από τον ερευνητή-επιστήμονα και ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές. Στη συζήτηση αυτή τονίζεται «η σημασία τους λάθους» στην επιστημονική έρευνα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε όλα τα στάδια της έρευνάς τους. Η ανταλλαγή εμπειριών με τους επιστήμονες κατά τις επισκέψεις αυτές έχουν ως στόχο τη διόρθωση τυχόν λανθασμένων στερεοτύπων για τον ερευνητή-επιστήμονα. Τέλος, συζητείται η δομή μιας περίληψης επιστημονικής εργασίας που υποβάλλεται σε συνέδριο και δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης προφορικής παρουσίασης της επιστημονικής έρευνας.

 


Ενδοσχολικές Ημερίδες

Πριν τη συμμετοχή των μαθητών στο Τοπικό Μαθητικό Συνέδριο διοργανώνονται ενδοσχολικές ημερίδες στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στους καθηγητές και στους συμμαθητές τους. Τις ημερίδες πολλές φορές παρακολουθούν τοπικοί φορείς της εκπαίδευσης, αλλά και μέλη της τεχνικής επιτροπής τους προγράμματος, οι οποίοι με τα σχόλια και την ανατροφοδότηση που παρέχουν, συντελούν στη βελτίωση των παρουσιάσεων και στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών ενόψει του Τοπικού Μαθητικού συνεδρίου. Η εκδηλώσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη διάχυση του προγράμματος στις τοπικές κοινότητες των σχολείων που συμμετέχουν.

 


 

Επισκέψεις μαθητών-Εκπαιδευτικές εκδρομές

 

Οι μαθητές στα πλαίσια των επιστημονικών τους αναζητήσεων επισκέπτονται φορείς σχετικούς με το αντικείμενο της έρευνάς τους, όπως πανεπιστημιακά  τμήματα, ερευνητικά ινστιτούτα και μονάδες παραγωγής. Στις επισκέψεις αυτές οι μαθητές συνομιλούν με επιστήμονες και εργαζομένους, και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να δουν, να αγγίξουν, να ακούσουν, να φτιάξουν με στόχο να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν ενεργητική συμμετοχή στη γνώση και βιωματική μάθηση.