ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

To Πρόγραμμα «Chain Reaction» υλοποιείται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας για τρία σχολικά έτη με τη συμμετοχή 10 καθηγητών από πέντε (5) σχολεία της Κρήτης ανά έτος (15 σχολεία 30 καθηγητές συνολικά). Η εφαρμογή του προγράμματος αφορά στην εκπόνηση μιας σειράς διαθεματικών ερευνητικών εργασιών στις φυσικές επιστήμες από μαθητές ηλικίας 14-16 ετών για την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων. Η έρευνα βασίζεται στο υλικό μικρών ερευνών και οι καθηγητές συντονίζουν τις δράσεις και την πορεία της έρευνας των μαθητών. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να ρωτούν περισσότερες ερωτήσεις, δεν τους λένε τι να κάνουν αλλά τους καθοδηγούν με ακόμη περισσότερες ερωτήσεις… και τέλος τους καλούν να παρουσιάσουν την ερευνά τους σε ένα μαθητικό «επιστημονικό» συνέδριο που διοργανώνεται την άνοιξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στο τμήμα Χημείας.

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2015- 2016.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2015-2016 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε τρία Γυμνάσια και δύο Λύκεια σε δύο νομούς της Κρήτης (Ρεθύμνου - Χανίων).

Γυμνάσιο Βουκολιών

Γενικό Λύκειο Σούδας

Μουσικό Σχολείο Χανίων

3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε τρία Γυμνάσια και δύο Λύκεια σε τρεις νομούς της Κρήτης (Ηρακλείου - Ρεθύμνου - Χανίων).

Crete Map Schools 2014 - 2015

Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Γυμνάσιο Ατσιπόπουλου

3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

 


 

Σχολεία στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014.

 

Κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014 το πρόγραμμα Chain Reaction υλοποιείται σε δύο Γυμνάσια και τρία Λύκεια σε δύο νομούς της Κρήτης (Ηρακλείου - Χανίων).

Crete Schools Map 2013 - 2014

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας Χανίων

Γυμνάσιο Αλικιανού

4ο Γενικό Λύκειο Χανίων

Γενικό Λύκειο Γαζίου

Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Παρουσιάσεις PowerPoint από τα παραπάνω σχολεία που παρουσιάστηκαν στο 1o συνέδριο Chain Reaction